•  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  •  17/862-10-40
 

Ubezpieczenia, są to produkty finansowe, mające za zadanie zrekompensować ewentualne straty poniesione w przyszłości, powstałe w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych
... to taka ogólna definicja, która, w wolnym tłumaczeniu mówi, że opłacając kładkę ubezpieczeniową, przenosimy ryzyko powstania ewentualnych strat na Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a w zamian możemy się spodziewać ich(strat) pokrycia. 

A tak bardziej konkretnie, to ubezpieczenia dzielimy według kilku kryteriów. 


Po pierwsze na:

  • ubezpieczenia obowiązkowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe ustala składkę ubezpieczeniową w oparciu o badanie ryzyka oraz kosztów jego pokrycia, ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz osoby prawne i fizyczne wzobowiązane do ich wykupienia określają przepisy prawa. Niedopełnienie tego obowiązku(ubezpieczenia) zagrożone jest sankcjami prawnymi.

  • ubezpieczenia dobrowolne - wszystkie warunki ubezpieczenia, łącznie ze składką ustala Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie zapotrzebowania i uwarunkowań rynku lub też w szczególnych przypadkach- w odpowiedzi na zapotrzebowanie konkretnego klienta.


Po drugie - według klasyfikacji ustawowej ubezpieczenia dzielimy na NA ŻYCIE(dział I) i POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ MAJĄTKOWE(dział II)