•  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  17/862-10-40
 

DZIAŁ II

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

  - świadczenia jednorazowe,
  - świadczenia powtarzające się,
  - połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - przewóz osób.

 1. Ubezpieczenia choroby:

  - świadczenia jednorazowe,
  - świadczenia powtarzające się,
  - świadczenia kombinowane.

 1. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 

  - pojazdach samochodowych 
  - pojazdach lądowych bez własnego napędu.

   

 

 1. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujących szkody w pojazdach szynowych.

 

 1. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.

 

 1. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w: 

  - statkach żeglugi morskiej 
  - statkach żeglugi śródlądowej

 

 1. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

 1. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:

  - ogień,
  - eksplozję, 
  - burzę, 
  - inne żywioły,
  - energię jądrową, 
  - obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

 

 1. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

 

 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

 1. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

  - ogólnej niewypłacalności,
  - kredytu eksportowego,
  - spłaty rat,
  - kredytu hipotecznego,
  - kredytu rolniczego

 1. Gwarancja ubezpieczeniowa: 

  - bezpośrednia,
  - pośrednia.

 

 1. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

  - ryzyka utraty zatrudnienia,
  - niewystarczającego dochodu,
  - złych warunków atmosferycznych
  - utraty zysków,
  - stałych wydatków ogólnych,
  - nieprzewidzianych wydatków handlowych,
  - utraty wartości rynkowej,
  - utraty stałego źródła dochodu,
  - pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi
  - innych strat finansowych.

 

 1. Ubezpieczenia ochrony prawnej.

 

 1. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.