Ubezpieczenia rolne

  • Zabezpieczenie budynków oraz lokali wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • Zabezpieczenie urządzeń oraz maszyn rolniczych
  • Zabezpieczenie gruntów rolnych
  • Upraw
  • Zabezpieczenie inwentarza żywego
  • OC Rolnika
  • NNW Rolnika oraz członków gospodarstwa rolnego

Od czego możesz uruchomić swoje uprawy

  • Grad
  • Przymorski wiosenne, ujemne skutki przezimowania
  • Huragan i deszcz nawalny