Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie – służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków. Wybrane produkty umożliwiają również długoterminowe inwestowanie poprzez dokonywanie regularnych wpłat składek podstawowych.

Ubezpieczenia indywidualne

 • Następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Życie
 • Zdrowie
 • Hospitalizacja
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie zobowiązań kredytowych

Ubezpieczenia rodziny

 • NNW Szkolne dzieci
 • Ubezpieczenie posagowe dla dzieci
 • Zabezpieczenie życia i zdrowia całej rodziny

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników

 • Zgon ubezpieczonego,
 • Śmierć bliskich osób,
 • Poważne zachorowanie,
 • Pobyt w szpitalu,
 • Nieszczęśliwe wypadki.

UWAGA!

U nas największy zakres ochrony ubezpieczeniowej: Anemia aplastyczna, piorunujące zapalenie wątroby, bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, postępująca twardzina układowa (scleroderma), choroba Alzheimera, poważny uraz głowy, choroba Creutzfeldta – Jakoba, przeszczepienie narządu, choroba Heinego – Medina (poliomyelitis),  przewlekła niewydolność wątroby, choroba neuronu ruchowego, przewlekłe nawracające zapalenie trzustki, choroba Parkinsona, reumatoidalne zapalenie stawów, ciężkie oparzenia, stwardnienie rozsiane, dystrofia mięśniowa, śpiączka, endarterektomia tętnicy szyjnej, toczeń rumieniowaty układowy,  kardiomiopatia, udar mózgu, leczenie operacyjne choroby wieńcowej, usunięcie płuca (pneumonektomia), łagodny nowotwór wewnątrz czaszkowy, utrata kończyn, nieswoiste zapalenie jelita o ciężkim przebiegu, utrata mowy, niewydolność nerek, utrata słuchu, nowotwór złośliwy inwazyjny, utrata wzroku, operacja aorty, zaawansowana choroba płuc, operacja zastawek serca, zakażenie wirusem HIV, paraliż, zapalenie mózgu, pierwotne nadciśnienie płucne, zawał serca.