Ubezpieczenia turystyczne

  • Koszty leczenia
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • Utrata bagażu
  • Odpowiedzialności cywilnej
  • Zabezpieczenie sprzętu sportowego
  • Asisstance

Do każdej polisy jest możliwość rozszerzenia o dodatkowe klauzule, dotyczące uprawiania sportów wysokiego ryzyka, kradzież mienia, odwołanie lotniczych, wykonywanie pracy za granicą, koszty odwołania podróży.

UWAGA!

Możliwość zawarcia polisy na odległość dla osoby przebywającej już poza terytorium RP.