Ubezpieczenia dla firm oraz OC zawodowe

 • Polisa All Risk – polisa od wszystkich ryzyk
 • Zabezpieczenie majątku firmy (środki obrotowe)
 • Zabezpieczenie budynku/lokalu
 • Zabezpieczenie środków obrotowych
 • Zabezpieczenie urządzeń/sprzętów/wyposażenia
 • OC firmy z rozszerzeniem o klauzule dodatkowe
 • OC nnw dla pracowników

Ubezpieczenia zawodowe

 • Komornik sądowy
 • Organizator imprez masowych
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Pośrednik nieruchomości
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Broker ubezpieczeniowy
 • Radca prawny
 • Adwokat
 • Księgowy
 • Notariusz
 • Architekt
 • Biuro usług płatniczych
 • Inżynier
 • Lekarz
 • Zakład opieki zdrowotnej
 • Biegły rewident
 • Rzecznik patentowy
 • Detektyw
 • Dysponent jednostek ratownictwa medycznego
 • Fizjoterapeuta
 • OC Działalności medycznej

UWAGA!

Do każdego wyżej wymienionego zawodu ochronę możemy rozszerzyć o ubezpieczenia dobrowolne.

UWAGA!

Ubezpieczamy również przewoźników w ruchu krajowym i międzynarodowym z możliwością rozszerzenia o kabotaż na terenie Niemiec.